....................................

 


 

 
Storslagna planer för Baronen

Översiktsbild på nya parkeringen vid Baronen

En kraftfull utbyggnad av antalet parkeringsplatser inom området mellan baronen och stadsmuren ser äntligen ut att kunna bli verklighet.

Fastighetsägarna informerade om förslagets utseende vid en träff på Biostaden i Baronen. Där presenterade arkitekten Mats Dahlström det aktuella förslaget. Den nya parkeringen skulle byggas i 2 plan och ge ett tillskott på 400 parkeringsplatser. Kalmar kommun visade upp en nyskriven avsiktsförklaring som klargör att en sådan satsning ligger i linje med hur kommunen vill att Kvarnholmen kan och bör utvecklas.
Fastighetsägarna la därefter fram förslaget att bygga ut packhuset med 70-80 rum, en ny relaxavdelning och en mindre konferanslokal. Packhuset har de senaste åren ofta varit fullbelagt och inte kunnat möta kundernas behov.
- Det känns inte bra att behöva säga nej till så många gäster, vi har en efterfrågan som tidvis uppgår till det dubbla av vår kapacitet. Efterfrågan har ökat succesivt under de sista åren och det är glädjande att vi får en så positiv respons på vårt personliga sätt att driva hotell, enligt hotelldirektören AnnaLena Bergwall.
De nya rummen beräknas stå klara 2009. Hur finansieringen ska se ut är ännu inte klart men kommunen och fastighetsägarna kommer nog hitta en lösning. Kommunalrådet Johan Persson kommenterade planerna: "Det är en glädjens dag varje gång det presenteras sådana stora investeringar. Problemet med parkeringsplatser är nyckeln till att utveckla området kring Kvarnholmen."

Om planerna blir verklighet kommer uppförandet att ta ca 2 år. Det kommer skapa ungefär 100 nya byggjobb och den totala kostnaden för projekten blir 200 miljoner jämnt fördelat mellan parkeringsplatser och utbyggnaden av Hotel Packhuset.

Robert Stenegärd

Kalmar 2007-05-15


Fastighetsägaren Jan-Carl De Geer berättar om planerna.


Johan Persson var entusiastisk över planerna...